Cảnh báo:Sản phẩm có chứa Nicotine.Xem thêm >

Free Ship cho đơn hàng từ 300K!

Cảnh báo:Sản phẩm có chứa Nicotine.Xem thêm >

Free Ship cho đơn hàng từ 300K!

Danh mục sản phẩm

Clear All

Hàm lượng

Clear All

Hương vị (Juice)

Clear All

Độ ngọt

Clear All

Độ lạnh

Clear All

Lọc sản phẩm

Hiển thị 1 - 9 Của 29 kết quả

Sắp xếp

Hiển thị

Out Of Stock!
Brewell 100ml Melon Breazy - Dưa Lưới Lê Brewell 100ml Melon Breazy - Dưa Lưới Lê
Sản phẩm Brewell 100ml Melon Breazy - Dưa Lưới Lê

Dung tích 100ml Hàm lượng nicotine: 3mg Độ lạnh: 5/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 6/10

350.000đ

Dung tích 100ml Hàm lượng nicotine: 3mg Độ lạnh: 5/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 6/10

Mob Liquid BLITZSTEIN GUAVA MENTHOL 60ML - ỔI LẠNH Mob Liquid BLITZSTEIN GUAVA MENTHOL 60ML - ỔI LẠNH
Sản phẩm Mob Liquid BLITZSTEIN GUAVA MENTHOL 60ML - ỔI LẠNH

Dung tích: 60ml Hàm lượng nicotine: 6MG Độ ngọt: 6/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 5/10 3 hương vị

350.000đ

Dung tích: 60ml Hàm lượng nicotine: 6MG Độ ngọt: 6/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 5/10 3 hương vị

MOB LIQUID PMS PEACH MANGO STRAWBERRY 60ML - ĐÀO XOÀI DÂU TÂY MOB LIQUID PMS PEACH MANGO STRAWBERRY 60ML - ĐÀO XOÀI DÂU TÂY
Sản phẩm MOB LIQUID PMS PEACH MANGO STRAWBERRY 60ML - ĐÀO XOÀI DÂU TÂY

Dung tích: 60ml Hàm lượng nicotine: 3MG Độ ngọt: 6/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 5/10 3 hương vị

350.000đ

Dung tích: 60ml Hàm lượng nicotine: 3MG Độ ngọt: 6/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 5/10 3 hương vị

MOB LIQUID VOLCANO STRAWBERRY COCONUT PINEAPPLE 60ML - DÂU DỪA DỨA MOB LIQUID VOLCANO STRAWBERRY COCONUT PINEAPPLE 60ML - DÂU DỪA DỨA
Sản phẩm MOB LIQUID VOLCANO STRAWBERRY COCONUT PINEAPPLE 60ML - DÂU DỪA DỨA

Dung tích: 60ml Hàm lượng nicotine: 6MG Độ ngọt: 6/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 5/10 3 hương vị

350.000đ

Dung tích: 60ml Hàm lượng nicotine: 6MG Độ ngọt: 6/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 5/10 3 hương vị

Out Of Stock!
BREWELL 100ML PASSION FRUIT ORANGE GUAVA - CHANH LEO CAM ỔI BREWELL 100ML PASSION FRUIT ORANGE GUAVA - CHANH LEO CAM ỔI
Sản phẩm BREWELL 100ML PASSION FRUIT ORANGE GUAVA - CHANH LEO CAM ỔI

Dung tích 100ml Hàm lượng nicotine: 3mg Độ lạnh: 5/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 6/10

350.000đ

Dung tích 100ml Hàm lượng nicotine: 3mg Độ lạnh: 5/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 6/10

Out Of Stock!
BREWELL 100ML STRAWBERRY WATERMELON - DÂU DƯA HẤU BREWELL 100ML STRAWBERRY WATERMELON - DÂU DƯA HẤU
Sản phẩm BREWELL 100ML STRAWBERRY WATERMELON - DÂU DƯA HẤU

Dung tích 100ml Hàm lượng nicotine: 3mg Độ lạnh: 5/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 6/10

350.000đ

Dung tích 100ml Hàm lượng nicotine: 3mg Độ lạnh: 5/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 6/10

Out Of Stock!
Brewell 100ml Orange Soda - Soda Cam Brewell 100ml Orange Soda - Soda Cam
Sản phẩm Brewell 100ml Orange Soda - Soda Cam

Dung tích 100ml Hàm lượng nicotine: 3mg Độ lạnh: 5/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 6/10

350.000đ

Dung tích 100ml Hàm lượng nicotine: 3mg Độ lạnh: 5/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 6/10

Out Of Stock!
Brewell 100ml Watermelon Kiwi - Dưa Hấu Kiwi Brewell 100ml Watermelon Kiwi - Dưa Hấu Kiwi
Sản phẩm Brewell 100ml Watermelon Kiwi - Dưa Hấu Kiwi

Dung tích 100ml Hàm lượng nicotine: 3mg Độ lạnh: 5/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 6/10

350.000đ

Dung tích 100ml Hàm lượng nicotine: 3mg Độ lạnh: 5/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 6/10

Out Of Stock!
Brewell 100ml Pineapple Coconut Rum - Dứa Dừa Rượu Rum Brewell 100ml Pineapple Coconut Rum - Dứa Dừa Rượu Rum
Sản phẩm Brewell 100ml Pineapple Coconut Rum - Dứa Dừa Rượu Rum

Dung tích 100ml Hàm lượng nicotine: 3mg Độ lạnh: 5/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 6/10

350.000đ

Dung tích 100ml Hàm lượng nicotine: 3mg Độ lạnh: 5/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 6/10

7 Daze Fusion 100ml Yellow Green Red Mango - Xoài Tổng Hợp 7 Daze Fusion 100ml Yellow Green Red Mango - Xoài Tổng Hợp
Sản phẩm 7 Daze Fusion 100ml Yellow Green Red Mango - Xoài Tổng Hợp

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

350.000đ

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

7 Daze Fusion 100ml Watermelon Apple Pear - Dưa Hấu Táo Lê 7 Daze Fusion 100ml Watermelon Apple Pear - Dưa Hấu Táo Lê
Sản phẩm 7 Daze Fusion 100ml Watermelon Apple Pear - Dưa Hấu Táo Lê

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

350.000đ

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

7 Daze Fusion 100ml Strawberry Mango Nectarine - Dâu Xoài Xuân Đào 7 Daze Fusion 100ml Strawberry Mango Nectarine - Dâu Xoài Xuân Đào
Sản phẩm 7 Daze Fusion 100ml Strawberry Mango Nectarine - Dâu Xoài Xuân Đào

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

350.000đ

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

7 Daze Fusion 100ml Strawberry Blackberry Lemon - Dâu Mâm Xôi Chanh 7 Daze Fusion 100ml Strawberry Blackberry Lemon - Dâu Mâm Xôi Chanh
Sản phẩm 7 Daze Fusion 100ml Strawberry Blackberry Lemon - Dâu Mâm Xôi Chanh

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

350.000đ

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

7 Daze Fusion 100ml Strawberry Banana Apple - Dâu Chuối Táo 7 Daze Fusion 100ml Strawberry Banana Apple - Dâu Chuối Táo
Sản phẩm 7 Daze Fusion 100ml Strawberry Banana Apple - Dâu Chuối Táo

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

350.000đ

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

7 Daze Fusion 100ml Raspberry Green Apple Watermelon - Mâm Xôi Táo Dưa Hấu 7 Daze Fusion 100ml Raspberry Green Apple Watermelon - Mâm Xôi Táo Dưa Hấu
Sản phẩm 7 Daze Fusion 100ml Raspberry Green Apple Watermelon - Mâm Xôi Táo Dưa Hấu

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

350.000đ

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

7 Daze Fusion 100ml Pineapple Mango Orange - Dứa Xoài Cam 7 Daze Fusion 100ml Pineapple Mango Orange - Dứa Xoài Cam
Sản phẩm 7 Daze Fusion 100ml Pineapple Mango Orange - Dứa Xoài Cam

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

350.000đ

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

7 Daze Fusion 100ml Pineapple Coconut Banana - Dứa Dừa Chuối 7 Daze Fusion 100ml Pineapple Coconut Banana - Dứa Dừa Chuối
Sản phẩm 7 Daze Fusion 100ml Pineapple Coconut Banana - Dứa Dừa Chuối

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

350.000đ

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

7 Daze Fusion 100ml Orange Yuzu Tangerine - Bưởi Cam Vàng 7 Daze Fusion 100ml Orange Yuzu Tangerine - Bưởi Cam Vàng
Sản phẩm 7 Daze Fusion 100ml Orange Yuzu Tangerine - Bưởi Cam Vàng

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

350.000đ

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

7 Daze Fusion 100ml Orange Cream Mango - Kem Cam Xoài 7 Daze Fusion 100ml Orange Cream Mango - Kem Cam Xoài
Sản phẩm 7 Daze Fusion 100ml Orange Cream Mango - Kem Cam Xoài

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

350.000đ

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

7 Daze Fusion 100ml Lemon Passionfruit Blueberry - Chanh Chanh Leo Việt Quất 7 Daze Fusion 100ml Lemon Passionfruit Blueberry - Chanh Chanh Leo Việt Quất
Sản phẩm 7 Daze Fusion 100ml Lemon Passionfruit Blueberry - Chanh Chanh Leo Việt Quất

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

350.000đ

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

Out Of Stock!
7 Daze Fusion 100ml Kiwi Passionfruit Guava - Kiwi Chanh Leo Ổi 7 Daze Fusion 100ml Kiwi Passionfruit Guava - Kiwi Chanh Leo Ổi
Sản phẩm 7 Daze Fusion 100ml Kiwi Passionfruit Guava - Kiwi Chanh Leo Ổi

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

350.000đ

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

7 Daze Fusion 100ml Grapefruit Orange Mango - Bưởi Cam Xoài 7 Daze Fusion 100ml Grapefruit Orange Mango - Bưởi Cam Xoài
Sản phẩm 7 Daze Fusion 100ml Grapefruit Orange Mango - Bưởi Cam Xoài

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

350.000đ

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

7 Daze Fusion 100ml Grape Apple Aloe - Nho Táo Lô Hội 7 Daze Fusion 100ml Grape Apple Aloe - Nho Táo Lô Hội
Sản phẩm 7 Daze Fusion 100ml Grape Apple Aloe - Nho Táo Lô Hội

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

350.000đ

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

7 Daze Fusion 100ml Banana Cantaloupe Honeydew - Chuối Dưa Tổng Hợp 7 Daze Fusion 100ml Banana Cantaloupe Honeydew - Chuối Dưa Tổng Hợp
Sản phẩm 7 Daze Fusion 100ml Banana Cantaloupe Honeydew - Chuối Dưa Tổng Hợp

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

350.000đ

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

Juice Head Freeze 60ml Guava Peach - Ổi Đào Juice Head Freeze 60ml Guava Peach - Ổi Đào
Sản phẩm Juice Head Freeze 60ml Guava Peach - Ổi Đào

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 8/10 5 hương vị

350.000đ

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 8/10 5 hương vị

Juice Head Freeze 60ml Blueberry Lemon - Việt Quất Chanh Juice Head Freeze 60ml Blueberry Lemon - Việt Quất Chanh
Sản phẩm Juice Head Freeze 60ml Blueberry Lemon - Việt Quất Chanh

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 8/10 5 hương vị

350.000đ

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 8/10 5 hương vị

Juice Head Freeze 60ml Peach Pear - Đào Lê Juice Head Freeze 60ml Peach Pear - Đào Lê
Sản phẩm Juice Head Freeze 60ml Peach Pear - Đào Lê

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 8/10 5 hương vị

350.000đ

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 8/10 5 hương vị

Juice Head Freeze 60ml Strawberry Mango - Dâu Xoài Juice Head Freeze 60ml Strawberry Mango - Dâu Xoài
Sản phẩm Juice Head Freeze 60ml Strawberry Mango - Dâu Xoài

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 8/10 5 hương vị

350.000đ

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 8/10 5 hương vị

Out Of Stock!
Juice Head Freeze 60ml Pineapple Grapefruit - Dứa Bưởi Juice Head Freeze 60ml Pineapple Grapefruit - Dứa Bưởi
Sản phẩm Juice Head Freeze 60ml Pineapple Grapefruit - Dứa Bưởi

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 8/10 5 hương vị

350.000đ

Dung tích: 100ml Hàm lượng nicotine: 3MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 8/10 5 hương vị

About Us

VAPE STAR ra đời từ năm 2016 cho đến nay đã đạt 6 năm hoạt động trong lĩnh vực

Với phong cách đánh hàng chọn lọc kĩ lưỡng , phân khúc và định hướng rõ ràng cho người chơi , tiêu chí của anh em Vape Star vẫn luôn như những ngày đầu thành lập – Chúng tôi mong muốn mang đến sự hài lòng , phù hợp với mỗi tiêu chí riêng của từng khách hàng .

Hãy để Vape Star chăm sóc bạn theo cách riêng của chúng tôi 

—————————————————————————————

Hà Nội

- 42 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội - 0347 838 686

- 263 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội - 0395 918 998

- 34B Nguyễn Hy Quang, Đống Đa, Hà Nội - 0388 381 386

- 03 Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, Hà Nội - 0866 823 003

TP Hồ Chí Minh

- 57 Lê Thị Riêng, Quận 1, Hồ Chí Minh - 0865 355 775

- 26 Nguyễn Cừ, Thảo Điền. Quận 2, Hồ Chí Minh - 0707 327 939