Cảnh báo:Sản phẩm có chứa Nicotine.Xem thêm >

Free Ship cho đơn hàng từ 300K!

Cảnh báo:Sản phẩm có chứa Nicotine.Xem thêm >

Free Ship cho đơn hàng từ 300K!

Danh mục sản phẩm

Clear All

Hàm lượng

Clear All

Hương vị (Juice)

Clear All

Độ ngọt

Clear All

Độ lạnh

Clear All

Lọc sản phẩm

Hiển thị 1 - 9 Của 83 kết quả

Sắp xếp

Hiển thị

Slushies Peach Mint 30ml - Đào Bạc Hà Slushies Peach Mint 30ml - Đào Bạc Hà
Sản phẩm Slushies Peach Mint 30ml - Đào Bạc Hà

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 30MG Độ ngọt: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 7/10 7 Hương Vị

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 30MG Độ ngọt: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 7/10 7 Hương Vị

Slushies Purple Grape Grapefruit Orange 30ml - Nho Tím Bưởi Cam Slushies Purple Grape Grapefruit Orange 30ml - Nho Tím Bưởi Cam
Sản phẩm Slushies Purple Grape Grapefruit Orange 30ml - Nho Tím Bưởi Cam

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 30MG Độ ngọt: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 7/10 7 Hương Vị

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 30MG Độ ngọt: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 7/10 7 Hương Vị

Slushies Strawberry Watermelon 30ml - Dâu Dưa Hấu Slushies Strawberry Watermelon 30ml - Dâu Dưa Hấu
Sản phẩm Slushies Strawberry Watermelon 30ml - Dâu Dưa Hấu

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 30MG Độ ngọt: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 7/10 7 Hương Vị

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 30MG Độ ngọt: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 7/10 7 Hương Vị

Slushies Mango Peach Watermelon 30ml - Xoài Đào Dưa Hấu Slushies Mango Peach Watermelon 30ml - Xoài Đào Dưa Hấu
Sản phẩm Slushies Mango Peach Watermelon 30ml - Xoài Đào Dưa Hấu

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 30MG Độ ngọt: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 7/10 7 Hương Vị

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 30MG Độ ngọt: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 7/10 7 Hương Vị

Slushies Peach Passion Fruit 30ml - Đào Chanh Leo Slushies Peach Passion Fruit 30ml - Đào Chanh Leo
Sản phẩm Slushies Peach Passion Fruit 30ml - Đào Chanh Leo

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 30MG Độ ngọt: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 7/10 7 Hương Vị

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 30MG Độ ngọt: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 7/10 7 Hương Vị

Slushies Blueberry Raspberry 30ml - Việt Quất Mâm Xôi Slushies Blueberry Raspberry 30ml - Việt Quất Mâm Xôi
Sản phẩm Slushies Blueberry Raspberry 30ml - Việt Quất Mâm Xôi

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 30MG Độ ngọt: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 7/10 7 Hương Vị

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 30MG Độ ngọt: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ lạnh: 7/10 7 Hương Vị

Demantra 30ml Mango Jasmine Tea - Trà Xoài Nhài Demantra 30ml Mango Jasmine Tea - Trà Xoài Nhài
Sản phẩm Demantra 30ml Mango Jasmine Tea - Trà Xoài Nhài

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35 - 50MG Độ ngọt: 8/10 Độ đậm vị: 8/10 Độ lạnh: 8/10 7 hương vị

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35 - 50MG Độ ngọt: 8/10 Độ đậm vị: 8/10 Độ lạnh: 8/10 7 hương vị

Demantra 30ml Kumquat Passion Fruit Tea - Trà Quất Chanh Leo Demantra 30ml Kumquat Passion Fruit Tea - Trà Quất Chanh Leo
Sản phẩm Demantra 30ml Kumquat Passion Fruit Tea - Trà Quất Chanh Leo

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35 - 50MG Độ ngọt: 8/10 Độ đậm vị: 8/10 Độ lạnh: 8/10 7 hương vị

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35 - 50MG Độ ngọt: 8/10 Độ đậm vị: 8/10 Độ lạnh: 8/10 7 hương vị

Demantra 30ml Honey Grapefruit Tea - Trà Bưởi Mật Ong Demantra 30ml Honey Grapefruit Tea - Trà Bưởi Mật Ong
Sản phẩm Demantra 30ml Honey Grapefruit Tea - Trà Bưởi Mật Ong

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35 - 50MG Độ ngọt: 8/10 Độ đậm vị: 8/10 Độ lạnh: 8/10 7 hương vị

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35 - 50MG Độ ngọt: 8/10 Độ đậm vị: 8/10 Độ lạnh: 8/10 7 hương vị

Demantra 30ml Jasmine Green Tea - Trà Xanh Nhài Demantra 30ml Jasmine Green Tea - Trà Xanh Nhài
Sản phẩm Demantra 30ml Jasmine Green Tea - Trà Xanh Nhài

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35 - 50MG Độ ngọt: 8/10 Độ đậm vị: 8/10 Độ lạnh: 8/10 7 hương vị

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35 - 50MG Độ ngọt: 8/10 Độ đậm vị: 8/10 Độ lạnh: 8/10 7 hương vị

Demantra 30ml Lemon Black Tea - Trà Đen Chanh Demantra 30ml Lemon Black Tea - Trà Đen Chanh
Sản phẩm Demantra 30ml Lemon Black Tea - Trà Đen Chanh

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35 - 50MG Độ ngọt: 8/10 Độ đậm vị: 8/10 Độ lạnh: 8/10 7 hương vị

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35 - 50MG Độ ngọt: 8/10 Độ đậm vị: 8/10 Độ lạnh: 8/10 7 hương vị

Demantra 30ml White Peach Oolong Tea - Trà Ô Long Đào Demantra 30ml White Peach Oolong Tea - Trà Ô Long Đào
Sản phẩm Demantra 30ml White Peach Oolong Tea - Trà Ô Long Đào

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35 - 50MG Độ ngọt: 8/10 Độ đậm vị: 8/10 Độ lạnh: 8/10 7 hương vị

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35 - 50MG Độ ngọt: 8/10 Độ đậm vị: 8/10 Độ lạnh: 8/10 7 hương vị

Krush Guava Strawberry - Ổi Dâu Krush Guava Strawberry - Ổi Dâu
Sản phẩm Krush Guava Strawberry - Ổi Dâu

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35mg Độ lạnh: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 7/10

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35mg Độ lạnh: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 7/10

Demantra 30ml Lychee Orange Tea - Trà Cam Vải Demantra 30ml Lychee Orange Tea - Trà Cam Vải
Sản phẩm Demantra 30ml Lychee Orange Tea - Trà Cam Vải

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35 - 50MG Độ ngọt: 8/10 Độ đậm vị: 8/10 Độ lạnh: 8/10 7 hương vị

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35 - 50MG Độ ngọt: 8/10 Độ đậm vị: 8/10 Độ lạnh: 8/10 7 hương vị

Krush Ripe Mango - Xoài Chín Krush Ripe Mango - Xoài Chín
Sản phẩm Krush Ripe Mango - Xoài Chín

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35mg Độ lạnh: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 7/10

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35mg Độ lạnh: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 7/10

Krush Raspberry Lemonade - Nước Chanh Mâm Xôi Krush Raspberry Lemonade - Nước Chanh Mâm Xôi
Sản phẩm Krush Raspberry Lemonade - Nước Chanh Mâm Xôi

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35mg Độ lạnh: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 7/10

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35mg Độ lạnh: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 7/10

Krush Strawberry Mango - Xoài Dâu Krush Strawberry Mango - Xoài Dâu
Sản phẩm Krush Strawberry Mango - Xoài Dâu

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35mg Độ lạnh: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 7/10

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35mg Độ lạnh: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 7/10

Krush Pear Peach - Đào Lê Krush Pear Peach - Đào Lê
Sản phẩm Krush Pear Peach - Đào Lê

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35mg Độ lạnh: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 7/10

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35mg Độ lạnh: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 7/10

Krush Pineapple Lemonade - Nước Chanh Dứa Krush Pineapple Lemonade - Nước Chanh Dứa
Sản phẩm Krush Pineapple Lemonade - Nước Chanh Dứa

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35mg Độ lạnh: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 7/10

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35mg Độ lạnh: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 7/10

Out Of Stock!
Krush Lychee Aloe Vera - Vải Lô Hội Krush Lychee Aloe Vera - Vải Lô Hội
Sản phẩm Krush Lychee Aloe Vera - Vải Lô Hội

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35mg Độ lạnh: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 7/10

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35mg Độ lạnh: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 7/10

Krush Papaya Ripe Mango - Xoài Chín Đu Đủ Krush Papaya Ripe Mango - Xoài Chín Đu Đủ
Sản phẩm Krush Papaya Ripe Mango - Xoài Chín Đu Đủ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35mg Độ lạnh: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 7/10

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35mg Độ lạnh: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 7/10

Krush Melon Yogurt - Sữa Chua Dưa Gang Krush Melon Yogurt - Sữa Chua Dưa Gang
Sản phẩm Krush Melon Yogurt - Sữa Chua Dưa Gang

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35mg Độ lạnh: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 7/10

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35mg Độ lạnh: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 7/10

Krush Yogurt - Sữa Chua Krush Yogurt - Sữa Chua
Sản phẩm Krush Yogurt - Sữa Chua

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35mg Độ lạnh: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 7/10

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35mg Độ lạnh: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 7/10

Krush Pineapple Yogurt - Sữa Chua Dứa Krush Pineapple Yogurt - Sữa Chua Dứa
Sản phẩm Krush Pineapple Yogurt - Sữa Chua Dứa

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35mg Độ lạnh: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 7/10

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35mg Độ lạnh: 8/10 Độ đậm vị: 7/10 Độ ngọt: 7/10

Hisauce Melon - Dưa Gang Hisauce Melon - Dưa Gang
Sản phẩm Hisauce Melon - Dưa Gang

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

300.000đ

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

Hisauce Strawberry - Dâu Hisauce Strawberry - Dâu
Sản phẩm Hisauce Strawberry - Dâu

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

300.000đ

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

Hisauce Kiwi Hisauce Kiwi
Sản phẩm Hisauce Kiwi

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

300.000đ

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

Hisauce Lemon - Chanh Hisauce Lemon - Chanh
Sản phẩm Hisauce Lemon - Chanh

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

300.000đ

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

Hisauce Peach - Đào Hisauce Peach - Đào
Sản phẩm Hisauce Peach - Đào

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

300.000đ

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

Hisauce Watermelon - Dưa Hấu Hisauce Watermelon - Dưa Hấu
Sản phẩm Hisauce Watermelon - Dưa Hấu

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

300.000đ

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

Hisauce Mango - Xoài Hisauce Mango - Xoài
Sản phẩm Hisauce Mango - Xoài

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

300.000đ

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

Hisauce Blood Orange - Cam Đỏ Hisauce Blood Orange - Cam Đỏ
Sản phẩm Hisauce Blood Orange - Cam Đỏ

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

300.000đ

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

Hisauce Black Cherry - Cherry Đen Hisauce Black Cherry - Cherry Đen
Sản phẩm Hisauce Black Cherry - Cherry Đen

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

300.000đ

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

Hisauce Apple - Táo Hisauce Apple - Táo
Sản phẩm Hisauce Apple - Táo

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

300.000đ

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

Hisauce Mint - Bạc Hà Hisauce Mint - Bạc Hà
Sản phẩm Hisauce Mint - Bạc Hà

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

300.000đ

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

Hisauce Green Grape - Nho Xanh Hisauce Green Grape - Nho Xanh
Sản phẩm Hisauce Green Grape - Nho Xanh

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

300.000đ

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

HIsauce Cola HIsauce Cola
Sản phẩm HIsauce Cola

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

300.000đ

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

Hisauce Mandarin - Quýt Hisauce Mandarin - Quýt
Sản phẩm Hisauce Mandarin - Quýt

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

300.000đ

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

Hisauce Banana - Chuối Hisauce Banana - Chuối
Sản phẩm Hisauce Banana - Chuối

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

300.000đ

Dung Tích: 30ml Hàm Lượng Nicotine: 30-50mg Độ Lạnh: 7/10 Độ Đậm Vị: 7/10 Độ Ngọt: 6/10

Raw 30ml Choco Mint - Socola Bạc Hà Raw 30ml Choco Mint - Socola Bạc Hà
Sản phẩm Raw 30ml Choco Mint - Socola Bạc Hà

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 8/10 Độ lạnh: 6/10 5 hương vị

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 8/10 Độ lạnh: 6/10 5 hương vị

Raw 30ml Tobacco Cream Ice - Xì Gà Kem Raw 30ml Tobacco Cream Ice - Xì Gà Kem
Sản phẩm Raw 30ml Tobacco Cream Ice - Xì Gà Kem

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 8/10 Độ lạnh: 6/10 5 hương vị

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 8/10 Độ lạnh: 6/10 5 hương vị

Raw 30ml Chocolate Strawberry Banana - Socola Dâu Chuối Raw 30ml Chocolate Strawberry Banana - Socola Dâu Chuối
Sản phẩm Raw 30ml Chocolate Strawberry Banana - Socola Dâu Chuối

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 8/10 Độ lạnh: 6/10 5 hương vị

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 8/10 Độ lạnh: 6/10 5 hương vị

Raw 30ml Butterscotch Tobacco - Xì Gà Bơ Lạc Raw 30ml Butterscotch Tobacco - Xì Gà Bơ Lạc
Sản phẩm Raw 30ml Butterscotch Tobacco - Xì Gà Bơ Lạc

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 8/10 Độ lạnh: 6/10 5 hương vị

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 8/10 Độ lạnh: 6/10 5 hương vị

Raw 30ml Coffee Banana IceCream - Cà Phê Kem Chuối Raw 30ml Coffee Banana IceCream - Cà Phê Kem Chuối
Sản phẩm Raw 30ml Coffee Banana IceCream - Cà Phê Kem Chuối

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 8/10 Độ lạnh: 6/10 5 hương vị

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 35MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 8/10 Độ lạnh: 6/10 5 hương vị

7 Daze Fusion 30ml Yellow Green Red Mango - Xoài Tổng Hợp 7 Daze Fusion 30ml Yellow Green Red Mango - Xoài Tổng Hợp
Sản phẩm 7 Daze Fusion 30ml Yellow Green Red Mango - Xoài Tổng Hợp

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 30 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 30 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

7 Daze Fusion 30ml Watermelon Apple Pear - Dưa Hấu Táo Lê 7 Daze Fusion 30ml Watermelon Apple Pear - Dưa Hấu Táo Lê
Sản phẩm 7 Daze Fusion 30ml Watermelon Apple Pear - Dưa Hấu Táo Lê

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 30 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 30 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

7 Daze Fusion 30ml Strawberry Blackberry Lemon - Dâu Mâm Xôi Chanh 7 Daze Fusion 30ml Strawberry Blackberry Lemon - Dâu Mâm Xôi Chanh
Sản phẩm 7 Daze Fusion 30ml Strawberry Blackberry Lemon - Dâu Mâm Xôi Chanh

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 30 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 30 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

7 Daze Fusion 30ml Strawberry Banana Apple - Dâu Chuối Táo 7 Daze Fusion 30ml Strawberry Banana Apple - Dâu Chuối Táo
Sản phẩm 7 Daze Fusion 30ml Strawberry Banana Apple - Dâu Chuối Táo

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 30 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

320.000đ

Dung tích: 30ml Hàm lượng nicotine: 30 MG Độ ngọt: 7/10 Độ đậm vị: 6/10 Độ lạnh: 8/10

Tổng 0 kết quả

1
2

About Us

VAPE STAR ra đời từ năm 2016 cho đến nay đã đạt 6 năm hoạt động trong lĩnh vực

Với phong cách đánh hàng chọn lọc kĩ lưỡng , phân khúc và định hướng rõ ràng cho người chơi , tiêu chí của anh em Vape Star vẫn luôn như những ngày đầu thành lập – Chúng tôi mong muốn mang đến sự hài lòng , phù hợp với mỗi tiêu chí riêng của từng khách hàng .

Hãy để Vape Star chăm sóc bạn theo cách riêng của chúng tôi 

—————————————————————————————

Hà Nội

- 42 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội - 0347 838 686

- 263 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội - 0395 918 998

- 34B Nguyễn Hy Quang, Đống Đa, Hà Nội - 0388 381 386

- 03 Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, Hà Nội - 0866 823 003

TP Hồ Chí Minh

- 57 Lê Thị Riêng, Quận 1, Hồ Chí Minh - 0865 355 775

- 26 Nguyễn Cừ, Thảo Điền. Quận 2, Hồ Chí Minh - 0707 327 939